Digitala verktyg

Langers fyra faser med digitala verktyg PDF-fil

  • Att vara utanför och kliva in FÖRUTSPÅ
  • Att vara i och röra sig genom FÖRSTÅ
  • Att stiga ut och tänka RELATERA, GENERALISERA
  • Att lämna och röra sig bortom KOPPLA

Det osynliga barnet

1. ORIENTERINGSFASEN – FÖRUTSPÅ

Titta på den här filmen 1 min (VISA)

  • Vad handlar filmen om?
  • Vad är vändpunkten i filmen?
  • Har du gjort något (stort eller litet) som förändrat någons dag?
  • Vilka tankar får du efter filmen?

TESTA – ANSWERGARDEN (answergarden.ch/518378) 

Fler aktiviteter före läsning. Diskutera bilder om utanförskap eller visa bilden på Ninni.
Vad tror du att novellen handlar om? Vem är hon?

 

2. FÖRSTÅELSEFASEN – vara i och röra sig genom texten

 3. ÅTERKOPPLINGSFASEN – stiga ut och tänka (relatera, generalisera)

Vad är det som gör att Ninni till sist syns? VISA PADLET

Gjord med Padlet

 

4. Överblicksfasen – lämna texten (koppla till sig själv, andra och omvärlden)

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta…. VISA

eller skapa en uppgift i Canva:
1

 

TESTA DIGITALA VERKTYG – WORKSHOP

1. Skapa en kanal på Youtube så att du kan spara filmklipp i spellistor. Spana in min kanal här
2. Google presentation och dokument (Google Drive)
3. Skapa snygga uppgifter i Canva

Andra verktyg som visats: Bilder, Answergarden, Padlet, Clyp

 

 

Flickan med svavelstickorna

1. ORIENTERINGSFASEN

Titta på den här filmen 3 min (VISA)

Ta del av bilderna (VISA)

Children

Dina tankar om filmen/bilderna: LÄNK TILL ANSWERGARDEN (TESTA) eller answergarden.ch/483309

2. FÖRSTÅELSEFASEN

Läsa texten ”Flickan med svavelstickorna”.  (VISA)

3. ÅTERKOPPLINGSFASEN

Dela dina tankar om vad du vet (TESTA)

 

4. Överblicksfasen

Spela in ett samtal: https://clyp.it (logga in med Facebook – klicka på Upload – välj Record). Dela på en Padlet. Så här kan det låta…. (VISA)

Samla samtal under en hashtag, t ex #filosofiskarummet

Skapa uppdrag, aktiviteter eller uppgifter i Canva
novell
TESTA DIGITALA VERKTYG – FREDRIKS TIPS

1. Gör en Answergarden (samla ord)
2. Skapa en kanal på Youtube så att du kan spara filmklipp i spellistor. Spana in min kanal här
3. Gemensam anslagstavla i Padlet
4. Google presentation och dokument (Google Drive)
5. Skapa snygga bilder i Canva
6. Spela in ljud i Clyp