Klassens kalender

Här finns information om läxor, prov, uppgifter och andra saker som rör klasserna:

5A  5B  5C

6A  6B  6C

7A  7B  7C

8A  8B  8C

9A  9B  9C

6-9E

Vad händer med dessa? Ska dessa ändras till 5?

FÖR LÄRARE
Förslag på utformning av Googledokument med kalenderfunktion.
Mallen finns här (att kopiera)