Gaddan går i graven

Från och med läsåret 2022/23 fungerar Gaddan inte längre som informationskanal. Funktionerna Klassen kalender, provschema och INFO-TV är borttagna. Lärare kommer att stängas av inom kort. Elever och vårdnadshavare hänvisas till skolplattformen Unikum.