Skolavslutning 2020

Skolavslutningarna i Arbogas grundskolor kommer att ske klassvis tillsammans med mentorerna
den 12 juni kl. 8.30 – 10.00. Skolskjutsar kommer att gå hem kl. 10.00 på skolavslutningsdagen.

På grund av rådande omständigheter gällande covid-19 får inga vårdnadshavare
vara närvarande under själva avslutningstiden på skolorna.
Om du som vårdnadshavare har frågor kontaktar du ditt barns mentor.