Gaddan går i graven

Från och med läsåret 2022/23 fungerar Gaddan inte längre som informationskanal. Funktionerna Provschema och INFO-TV är borttagna. Klassens kalender och Lärare kommer att stängas av inom kort. Enbart uppgifter från förra läsåret finns tillgängliga. Elever och vårdnadshavare hänvisas till skolplattformen Unikum.